Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΕΑΕΠ

Το ωρολόγιο Πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων ΕΑΕΠ, για το σχολικό έτος 2013-2014, έχει ως εξής:

Διδακτικό Ωράριο Πρωινής Λειτουργίας

ΏρεςΔιάρκεια
07.00 - 07.15 15΄ Υποδοχή μαθητών
07.15 - 08.00 45΄ Πρωινή προαιρετική ζώνη
08.00 - 08.10 10΄ Υποδοχή μαθητών
08.10 - 09:40 90΄ 1η διδακτική περίοδος
09:40 - 10:00 20΄ Διάλειμμα
10:00 - 11:30 90' 2η διδακτική περίοδος
11:30 - 11:45 15' Διάλειμμα
11:45 - 12:25 40' 5η διδακτική ώρα
12:25 - 12:35 10' Διάλειμμα
12:35 - 13:15 40' 6η διδακτική ώρα
13:15 - 13:25 10' Διάλειμμα
13:25 - 14:00 35' 7η διδακτική ώρα
Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος
14:00 - 14:05 5' Διάλειμμα - Αποχώρηση μαθητών του υποχρεωτικού προγράμματος
14:05 - 14:40 35' Φαγητό - χαλάρωση
14:40 - 14:50 10' Διάλειμμα
14:50 - 15:30 40' 8η διδακτική ώρα
15:30 - 15:40 10' Διάλειμμα
15:40 - 16:15 35' 9η διδακτική ώρα
Λήξη ολοήμερου προγράμματος

Η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι στις 8:10 και η λήξη στις 14:00 για όλες τις τάξεις.

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 26 332

τηλ: 2610 520676
fax: 2610 520732
email: mail@dim-demen.ach.sch.gr