• Αρχική
  • Σχολική Ζωή
  • Δημιουργίες μαθητών
  • Ε' Τάξη
  • Δραστηριότητα με το MS-EXCEL "Τα έξοδά μου"

Δραστηριότητα με το MS-EXCEL "Τα έξοδά μου"

Η δραστηριότητα αυτή είχε στόχους έτσι ώστε τα μεγαλύτερα, κυρίως, παιδιά:

  1. Να εξοικειωθούν τα παιδιά με περιβάλλον φύλλου υπολογισμών.
  2. Να εξασκηθούν τα παιδιά στη δημιουργία τύπων υπολογισμού σε λογισμικό υπολογιστικού φύλλου, όπως και στην πρακτική χρήση απλών «συναρτήσεων».
  3. Να γνωρίσουν την πολλαπλή αναπαράσταση ποσοτικών μεγεθών και να εξασκηθούν στις συγκρίσεις μέσω των γραφημάτων που έμαθαν να κατασκευάζουν.
  4. Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με την έννοια της «μεταβλητής» ποσότητας μέσα από τη χρησιμοποίηση αναφορών κελιών με σχετικό & απόλυτο τρόπο.

Παρατίθενται εικόνες από τις οθόνες μαθητών του Ε2 κατά τη διάρκεια των αρχικών δραστηριοτήτων, εικόνες που ελήφθησαν με λογισμικό διαχείρισης εργαστηρίου.

Εκτύπωση

Οι εργασiες των μαθητών δημοσιεύονται με τη σύμφωνη γνώμη τους.

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 263 32

2610 520676
2610 520732
maildim-demen.ach.sch.gr