• Αρχική
  • Σχολική Ζωή
  • Δημιουργίες μαθητών
  • ΣΤ' Τάξη
  • Δραστηριότητες με το MS-EXCEL

Δραστηριότητες με το MS-EXCEL

Οι δραστηριότητες αυτές είχαν στόχους έτσι ώστε τα μεγαλύτερα, κυρίως, παιδιά:

  1. Να εξοικειωθούν τα παιδιά με περιβάλλον φύλλου υπολογισμών.
  2. Να εξασκηθούν τα παιδιά στη δημιουργία τύπων υπολογισμού σε λογισμικό υπολογιστικού φύλλου, όπως και στην πρακτική χρήση απλών «συναρτήσεων».
  3. Να γνωρίσουν την πολλαπλή αναπαράσταση ποσοτικών μεγεθών και να εξασκηθούν στις συγκρίσεις μέσω των γραφημάτων που έμαθαν να κατασκευάζουν.
  4. Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με την έννοια της «μεταβλητής» ποσότητας μέσα από τη χρησιμοποίηση αναφορών κελιών με σχετικό & απόλυτο τρόπο.

Παρατίθενται εικόνες από τις οθόνες μαθητών του ΣΤ1 κατά τη διάρκεια των αρχικών δραστηριοτήτων, εικόνες που ελήφθησαν με λογισμικό διαχείρισης εργαστηρίου.

"Τα έξοδά μου"

"Το μαγαζάκι μου"

Εκτύπωση

Οι εργασiες των μαθητών δημοσιεύονται με τη σύμφωνη γνώμη τους.

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 263 32

2610 520676
2610 520732
maildim-demen.ach.sch.gr