• Αρχική
  • Σχολική Ζωή
  • Δημιουργίες μαθητών
  • ΣΤ' Τάξη
  • "Τα σιγανά ποταμάκια να...φοβάσαι"

"Τα σιγανά ποταμάκια να...φοβάσαι"

siganapotamia

Το διαθεματικό εκπαιδευτικό σενάριο, με τίτλο «Τα σιγανά ποταμάκια να? φοβάσαι», υλοποιήθηκε από τους μαθητές του ΣΤ1 τμήματος του σχολείου μας στα πλαίσια της Ευέλικτης ζώνης .

Το σενάριο αυτό είχε ως σκοπό να δουν και να αντιληφθούν οι μαθητές, με πιο παραστατικό τρόπο, το υδρογραφικό δίκτυο της Γης, καθώς και τη σημασία που έχει για τη ζωή του ανθρώπου, δρώντας ενεργητικά και όχι λαμβάνοντας απλά πληροφορίες για αυτό, σαν παθητικοί δέκτες. Συνδυάστηκε με το κεφάλαιο 14, "Τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι μεγαλύτερες λίμνες της Γης" του βιβλίου της Γεωγραφίας της ΣΤ? τάξης.

Η διδασκαλία του μαθήματος δεν έγινε γραμμικά, μόνο μέσα από το βιβλίο των μαθητών, αλλά σε συνδυασμό με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), στο άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου.

Το σενάριο ήταν διαθεματικό, συνδέοντας το γνωστικό αντικείμενο της Γεωγραφίας με αυτά των Μαθηματικών και της Γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα με το κεφάλαιο 45, "Αξίζει όσο χίλιες λέξεις" ? Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα του βιβλίου των Μαθηματικών της ΣΤ? τάξης. Όσον αφορά τη Γλώσσα η σύνδεση έγινε με το κείμενο του Ανθολογίου για τις τάξεις Ε? και ΣΤ?, "Η πολιτεία της λίμνης".

Οι μαθητές, μέσω των δραστηριοτήτων της ενεργητικής ? ανακαλυπτικής μάθησης, της βιωματικής μάθησης και της ομαδοσυνεργατικότητας, εμπλούτισαν τις γνώσεις τους για το υδρογραφικό δίκτυο και τη σημασία του. Δείτε στην παρακατω παρουσίαση την όλη πορεία του εν λόγω σεναρίου.

Εκτύπωση

Οι εργασiες των μαθητών δημοσιεύονται με τη σύμφωνη γνώμη τους.

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 263 32

2610 520676
2610 520732
maildim-demen.ach.sch.gr