• Αρχική
  • Σχολικές Δράσεις
  • Καινοτόμες Δράσεις
  • eTwinning
  • eTwinning: Ευρωπαϊκή Ετικέτα ποιότητας!

eTwinning: Ευρωπαϊκή Ετικέτα ποιότητας!

Με Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας βραβεύτηκε το περσινό πρόγραμμα eTwinning του σχολείου μας με τίτλο "Christmas all over Europe", που πραγματοποιήθκε στα πλαίσια του μαθήματος των Αγγλικών.

Μετά την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας πριν από μερικές μέρες, ήρθε και η επόμενη μεγαλύτερη επιβράβευση, αυτή τη φορά από την Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης του eTwinning.

Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται από την Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης στα σχολεία τα οποία διεξάγουν ένα έργο, αναγνωρίζοντας έτσι την τελειότητα της εργασίας του εκπαιδευτικού, των μαθητών και του σχολείου στο υψηλότερο Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για να βραβευτούν με Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας τα σχολεία θα πρέπει:
  1. Να έχουν προταθεί για την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας από δύο τουλάχιστον Εθνικές Υπηρεσίες Στήριξης, μετά τη διαδικασία επιλογής.
  2. Τουλάχιστον δύο συνεργάτες να έχουν ήδη λάβει την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας.

Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται μόνο μία φορά ετησίως και παρουσιάζεται στη Διαδικτυακή Πύλη του eTwinning. Για τη φετινή χρονιά το σχολείο μας συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 33 δημοτικά απ'όλη την Ελλάδα που βραβεύτηκαν με Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας, επίτευγμα ιδιαίτερα σημαντικό.

Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους λοιπόν και κυρίως στα παιδιά μας που δούλεψαν συστηματικά και αποτελεσματικά!

 

Εκτύπωση

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 263 32

2610 520676
2610 520732
maildim-demen.ach.sch.gr