Εισαγωγή στα Πειραματικά Γυμνάσια 2020-21

Σας γνωρίζουμε ότι για την εισαγωγή των μαθητών στα Πειραματικά Γυμνάσια για το Σχολικό Έτος 2020-21, το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων έχει ορισθεί από την 12η έως την 20η Ιουνίου 2020

Εγγραφές στο Ολοήμερο Σχολείο 2020-21

Σας ενημερώνουμε πως οι εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα  και στο τμήμα Πρωινής Ζώνης πραγματοποιούνται κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών έως τις 22-06-2020

Φοίτηση αδελφών κατά τις ίδιες ημέρες

Σύμφωνα με νέες οδηγίες που εστάλησαν, και κατ'εξαίρεση του χωρισμού των μαθητών σε δύο υποτμήματα απολύτως αλφαβητικά, όπου αυτό ήταν αναγκαίο, τα αδέλφια που φοιτούν στο σχολείο μας θα έρχονται τις ίδιες ημέρες, προς διευκόλυνση των γονέων και κηδεμόνων.

Επαναλειτουργία σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 63314/ΓΔ4/26-05-2020 ΚΥΑ οι εκπαιδευτικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επαναλειτουργούν από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από αυτή, για τη σχολική μας μονάδα θα ισχύσουν τα παρακάτω:

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 263 32

2610 520676
2610 520732
maildim-demen.ach.sch.gr