• Αρχική
  • Το σχολείο μας
  • Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Αναβαθμισμένου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 2023-24

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των 6/θέσιων και άνω Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, για το σχολικό έτος 2023-2024 καθώς και το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, έχουν ως εξής:  

Διδακτικό Ωράριο Πρωινής Λειτουργίας

Ώρες Διάρκεια  
08.00 - 08.15 15΄ Υποδοχή μαθητών
08.15 - 09:40 85΄ 1η διδακτική περίοδος (1η διδακτική ώρα 45΄- 2η διδακτική ώρα  40΄)
09:40 - 10:00 20΄ Διάλειμμα
10:00 - 11:30 90' 2η διδακτική περίοδος
11:30 - 11:45 15' Διάλειμμα
11:45 - 12:25 40' 5η διδακτική ώρα
12:25 - 12:35 10' Διάλειμμα
12:35 - 13:15 40' 6η διδακτική ώρα 

Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος

 

Αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

13:15 - 13:20 5' Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα Γεύματος
13:20 - 14:00 40' 1η Ώρα Ολοήμερου Προγράμματος - Γεύμα- Διατροφική Αγωγή
14:00 - 14:10 10' Διάλειμμα
14:10 - 14:55 45' 2η Ώρα Ολοήμερου Προγράμματος - Μελέτη/Προετοιμασία
14:55 - 15:05 10' Διάλειμμα
15:05 - 15:50 45'

3η Ώρα Ολοήμερου Προγράμματος - Μελέτη/Προετοιμασία

15:50 - 15:55 5' Διάλειμμα
15:55 - 16:40 45'

4η Ώρα Ολοήμερου Προγράμματος - Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι

16:40 - 16:45 5'

Διάλειμμα

16:45 - 17:30 45'

5η Ώρα Ολοήμερου Προγράμματος - Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι

Λήξη Ολοήμερου Προγράμματος

Η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι στις 8:15 και η λήξη στις 13:15 για όλες τις τάξεις.

Για τη συγκρότηση και λειτουργία τμήματος, στο οποίο θα εφαρμοσθεί το αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου απαιτείται εγγραφή τουλάχιστον: 1) του ενός τρίτου (1/3) των μαθητών στα μονοθέσια σχολεία, 2) οκτώ (8) μαθητών στα διθέσια έως και πενταθέσια σχολεία και 3) δέκα (10) μαθητών στα εξαθέσια και άνω σχολεία.

Για το ωρολόγιο πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου χωρίς την εφαρμογή του Αναβαθμισμένου προγράμματος βλέπε Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 2021-22

Εκτύπωση

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 263 32

2610 520676
2610 520732
maildim-demen.ach.sch.gr