Εκπαιδευτικό Προσωπικό 2022-2023

Κατάλογος του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού που υπηρετεί στο Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων για το σχολικό έτος 2022-2023.

Χαϊδογιάννου Χρυσούλα ΠΕ70 Διευθύντρια
Παπαδόπουλος Νικόλαος ΠΕ70  ΣΤ2
Καρασκούτης Απόστολος ΠΕ70  ΣΤ1
Κωστούλια Αλίκη ΠΕ70  Ε2
Γεωργοπούλου Γεωργία ΠΕ70  Ε1
Τσούνη Χριστίνα ΠΕ70  Δ2
Ξυνός Αλέξανδρος ΠΕ70  Δ1
Γουλιμή Ανδριάνα ΠΕ70  Γ3
Γεωργοπούλου Χριστίνα ΠΕ70  Γ2
Καχρίλα Θεοδώρα ΠΕ70  Γ1 
Μανουρά Γεωργία ΠΕ70  Β2
Αναγνωστοπούλου Βασιλική ΠΕ70  Β1
Μίχου Μαρία ΠΕ70  Α2
Άγγου Μαρία ΠΕ70  Α1
Αποστολοπούλου Μαρία ΠΕ70 Ολοήμερο
Χρυσανθοπούλου Ουρανία ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας
Μαυράκη Αλεξάνδρα ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας - Υποδιευθύντρια
Ανδριακοπούλου Αδαμαντία ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας
Ρούσσου Παναγιώτα ΠΕ08 Καλλιτεχνικών
Τσιμπουξής Αντώνης ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
Βομπίρη Αλεξάνδρα ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
Σαββοπούλου Βασιλική ΠΕ79.01 Μουσικής
Φούκας Φώτης ΠΕ86 Πληροφορικής
Αγγελοπούλου Κωνσταντίνα ΠΕ91 Θεατρικών Σπουδών
Καλογερή Χριστίνα ΠΕ71 Παράλληλη Στήριξη
Μίντζα Μυρτώ ΠΕ25 Σχολική Νοσηλεύτρια

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 263 32

2610 520676
2610 520732
maildim-demen.ach.sch.gr