• Αρχική
  • Το σχολείο μας
  • Κατανομή ωρών

Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο

Σύμφωνα με το Υπ'αριθμ. Φ.31/94185/Δ1, Τεύχος Β' 3791/13.8.2021, η κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα 6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία έχει ως εξής:

Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος

    Τάξεις
  Σύνολο 30 30 30 30 30 30
α/α Μαθήματα Α' Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ'
1 Θρησκευτικά - - 2 2 1 1
2 Γλώσσα 9 9 8 8 7 7
3 Μαθηματικά 5 5 4 4 4 4
4 Ιστορία - - 2 2 2 2
5 Μελέτη του Περιβάλλοντος 3 3 2 2 - -
6 Γεωγραφία - - - - 1 1
7 Φυσικά - - - - 3 3
8 Κοιν. & Πολ. Αγωγή - - - - 1 1
9 Αισθητική Αγωγή
-Εικαστικά
-Μουσική
-Θεατρική Αγωγή
(4)
2
1
1
(4)
2
1
1
(3)
1
1
1
(3)
1
1
1
(2)
1
1
-
(2)
1
1
-
10 Φυσική Αγωγή 3 3 3 3 2 2
11 Αγγλικά 2 2 3 3 3 3
12 Εργαστήρια Δεξιοτήτων 3 3 2 2 1 1
13 2η Ξένη Γλώσσα - - - - 2 2
14 Τ.Π.Ε. 1 1 1 1 1 1

Εκτύπωση

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 263 32

2610 520676
2610 520732
maildim-demen.ach.sch.gr