Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
26332 Πάτρα

Τηλέφωνο
(+30) 2610 520676
Φαξ
(+30) 2610 520732

email
maildim-demen.ach.sch.gr
Ιστότοπος
http://dim-demen.ach.sch.gr

Εκτύπωση