• Αρχική
  • Το σχολείο μας
  • Σχολεία Ενιαίου Τύπου

Σχολεία Ενιαίου Τύπου

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από το σχολικό έτος 2016-17 για τα 4/θέσια και άνω σχολεία της χώρας καθιερώνεται ένα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο, με την επέκταση της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων των σχολείων με ΕΑΕΠ και στις υπόλοιπες 4/θέσιες και άνω σχολικές μονάδες.

Στο Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων, ως πρώην ΕΑΕΠ, η διδασκαλία των εν λόγω διδακτικών αντικειμένων λάμβανε ήδη χώρα από το σχολικό έτος 2010-11. Τώρα με τη νέα Υ.Α. το διδακτικό ωράριο και το ωρολόγιο πρόγραμμα αναμορφώνονται και αλλάζουν και οι ώρες διδασκαλίας γνωστικών αντικειμένων μειώνονται. 

Δείτε παρακάτω την υπουργική απόφαση, την κατανομή ωρών ανά γνωστικό αντικείμενο, καθώς και το πώς διαμορφώνεται το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα από το σχολικό έτος 2016-17.

Εκτύπωση

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 263 32

2610 520676
2610 520732
maildim-demen.ach.sch.gr