Εγγραφές μαθητών

Το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εξέδωσε την εγκύκλιο σχετικά με τις εγγραφές νέων μαθητών στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με αυτή, οι εγγραφές των μαθητών για το νέο σχολικό έτος θα πραγματοποιούνται από 3 έως 21 Ιουνίου 2013.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α' τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το σχολείο)
  2. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  3. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.
  4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
  5. Πιστοποιητικό καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης.
  6. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στις σχετικές εγκυκλίους που επισυνάπτονται:

Εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες Π.Ε. όλης της χώρας (65741/Γ1/15-5-2013)

Κλιμάκια ιατρών πιστοποίησης υγείας μαθητών(28090/21-3-2013)

Εκτύπωση

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 263 32

2610 520676
2610 520732
maildim-demen.ach.sch.gr