Εγγραφές μαθητών 2014

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εξέδωσε την εγκύκλιο σχετικά με τις εγγραφές νέων μαθητών στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με αυτή, οι εγγραφές των μαθητών για το νέο σχολικό έτος θα πραγματοποιούνται από 2 έως 20 Ιουνίου 2014.

4047772

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α' τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το σχολείο)
  2. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)
  4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
  5. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Εκτύπωση

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 263 32

2610 520676
2610 520732
maildim-demen.ach.sch.gr