Εισαγωγή στα Πειραματικά Γυμνάσια

Σας γνωρίζουμε ότι για την εισαγωγή των μαθητών στα Πειραματικά Γυμνάσια για το Σχολικό Έτος 2015-16 η προθεσμία για την υποβολή αίτησης είναι από Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 έως και Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΕΠΠΣ. Δείτε σχετικά παρακάτω.

Εκτύπωση

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 263 32

2610 520676
2610 520732
maildim-demen.ach.sch.gr