Εγγραφές μαθητών 2017-18

4047772

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εξέδωσε την εγκύκλιο σχετικά με τις εγγραφές νέων μαθητών στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με αυτή, οι εγγραφές των μαθητών για το νέο σχολικό έτος θα πραγματοποιούνται από 2 έως 19 Μαΐου 2017.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α' τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

  1. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  2. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)
  3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. Συνιστάται, οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής
    τους περιφέρειας {Άρθρο 1, ΠΔ 201/1998 (ΦΕΚ 161/1998)}.
  4. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Επιπροσθέτως σας επισημαίνουμε ότι τη σχολική χρονιά 2017-2018 στην Α? Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2011 έως 31-12-2011.

Σχετικά έγγραφα

Εκτύπωση

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 263 32

2610 520676
2610 520732
maildim-demen.ach.sch.gr