"Παραμονή διδακτικών βιβλίων στο σχολείο"

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ΥΑ 217785/Δ1/18-12-2018, ΦΕΚ 6014Β/2018 και ΦΕΚ 56Β/2019, τα διδακτικά βιβλία των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου παραμένουν για τουλάχιστον δύο Σαββατοκύριακα το μήνα, στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από κάθε Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, έως τη Δευτέρα.

Για τη σχολική χρονιά 2019-2020 ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε ομόφωνα την παραμονή των διδακτικών βιβλίων των μαθητών στο σχολείο ως εξής:


26/9/2019, 11/10/2019, 24/10/2019, 8/11/2019, 22/11/2019, 6/12/201913/12/2019, 17/1/2020, 24/1/2020, 7/2/2020, 21/2/2020, 13/3/202027/3/2020, 30/4/2020, 8/5/2020, 22/5/2020.

Για οποιοδήποτε έκτακτη αλλαγή οι μαθητές θα ενημερώνονται εγκαίρως από τους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων τμημάτων.

Εκτύπωση

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 263 32

2610 520676
2610 520732
maildim-demen.ach.sch.gr