Εισαγωγή στα Μουσικά Γυμνάσια 2020-21

Σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021, θα πραγματοποιηθούν από τις 4 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00.

Οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο Μουσικό Σχολείο την αίτησή τους.

Δείτε παρακάτω τη σχετική εγκύκλιο με όλες τις πληροφορίες καθώς και το έντυπο αίτησης και το τηλέφωνο επικοινωνίας με το Μουσικό Σχολείο της περιοχής μας. 

Εκτύπωση

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 263 32

2610 520676
2610 520732
maildim-demen.ach.sch.gr