Μη προσέλευση μαθητών κατά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων

Σχετικά με τη μη προσέλευση μαθητών στο σχολείο κατά τη διάρκεια επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από σχετικές εγκυκλίους,  σε περίπτωση που:

α) O μαθητής/-τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή

β) υπάρχει άτομο στο οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή/-τριας που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί,

τότε ο κηδεμόνας του οφείλει να συμπληρώσει τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση και να την αποστείλει ηλεκτρονικά (email) στη σχολική μας μονάδα. 

Σχετικά έγγραφα

Εκτύπωση

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 263 32

2610 520676
2610 520732
maildim-demen.ach.sch.gr