Αλλαγή κεντρικής εισόδου

Σας ενημερώνουμε πως την Τετάρτη 16/09/2020 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της νέας εισόδου του σχολείου μας. Για τον λόγο αυτό, από την Τρίτη 22/9/2020 θα γίνεται χρήση της νέας κεντρικής εισόδου

Αναφορικά λοιπόν με αυτήν την αλλαγή σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω, τα οποία θα ισχύουν στο εξής:

  • Η προσέλευση όλων των μαθητών στην Πρωινή Ζώνη θα πραγματοποιείται μόνο από τη νέα είσοδο.
  • Η προσέλευση όλων των μαθητών στο Πρωινό πρόγραμμα θα πραγματοποιείται από τη νέα είσοδο καθώς και από το πίσω πορτόνι δυτικά.
  • Η αποχώρηση όλων των μαθητών με τη λήξη των μαθημάτων του Πρωινού προγράμματος  θα πραγματοποιείται από τη νέα είσοδο καθώς και από το πίσω πορτόνι δυτικά.
  • Η αποχώρηση όλων των μαθητών του Ολοήμερου προγράμματος θα πραγματοποιείται μόνο από τη νέα είσοδο.
  • Η προσέλευση και αποχώρηση γονέων για την παραλαβή των Τίτλων Προόδου των παιδιών τους θα πραγματοποιείται μόνο από τη νέα είσοδο. [Για τη σχολική χρονιά 2020-21 σύμφωνα με τελευταία εγκύκλιο λόγω εκτάκτων συνθηκών Covid-19, οι Τίτλοι Προόδου των μαθητών θα αποσταλούν στα email των γονέων και κηδεμόνων].
  • Η προσέλευση στη μηνιαία ενημέρωση των γονέων από τους εκπαιδευτικούς των παιδιών τους θα πραγματοποιείται από το υπάρχον πορτόνι, όπου βρίσκεται και το κουδούνι. [Σύντομα θα ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο].
  • Η οποιαδήποτε μεμονωμένη προσέλευση είτε για έκτακτη αποχώρηση, είτε για οποιοδήποτε άλλο θέμα θα γίνεται μόνο από το υπάρχον πορτόνι με το κουδούνι.

Εκτύπωση

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 263 32

2610 520676
2610 520732
maildim-demen.ach.sch.gr