Γερά Δόντια, Χαρούμενα Παιδιά

gera dontia

Στα πλαίσια της δράσης αγωγής υγείας τα τμήματα Β1, Β2 και Β3 του σχολείου μας υλοποιούν το πρόγραμμα στοματικής υγείας με τίτλο "Γερα Δόντια, Χαρούμενα Παιδιά".

Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο να οδηγηθούν οι μικροί μαθητές σε αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς οσον αφορά την προστασία και την προαγωγή της στοματικής αλλά και της γενικής τους υγείας.

Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η υπευθυνότητα, η επικοινωνία, η αυτοπεποίθηση, η αυτοεκτίμηση, η προσωπικότητα και η ικανότητα του μαθητή να υιοθετεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Συγκεκριμένες δραστηριότητες σχετικά με το πρόγραμμα θα αναρτώνται κατά την διαδικασία υλοποίησής τους. Επισκεφθείτε τακτικά το δικτυακό μας τόπο για περισσότερη ενημέρωση

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 263 32

2610 520676
2610 520732
maildim-demen.ach.sch.gr