• Αρχική
  • Σχολική Ζωή
  • Καινοτόμες Δράσεις
  • Erasmus+
  • Erasmus+ KA1: "Windows..to digital world"

Erasmus+ KA1: "Windows..to digital world"

Έχοντας ως βασικό στόχο την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές μας σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τα τελευταία χρόνια ευρωπαϊκά προγράμματα στο πλαίσιο του Erasmus+.

Το σχολικό έτος 2022-2023 το σχολείο μας υλοποιεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ 2021-1-EL01-KA122-SCH-000030693 με τίτλο “Windows... to digital world”.

Στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωση μιας ομάδας εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα μία ομάδα εκπαιδευτικών επιμορφώθηκε στην ενσωμάτωση εφαρμογών στη μαθησιακή διαδικασία, στη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, στη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας ως μέσο επικοινωνίας, στη χρήση smartphones και tablets και στην ευαισθητοποίηση σε  θέματα ηλεκτρονικής ασφάλειας με στόχο την πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση περιστατικών ηλεκτρονικού εκφοβισμού.

Μία ομάδα 4 εκπαιδευτικών του σχολείου επιμορφώθηκε στην Πράγα από τον οργανισμό ITC-International,  2 ακόμη εκπαιδευτικοί στο Δουβλίνο από τον οργανισμό Europass Teacher Academy και 1 εκπαιδευτικός στην Κωνσταντινούπολη από τον οργανισμό Dermen. Οι επιμορφώσεις αυτές αποκτούν προστιθέμενη αξία γιατί γίνονται σε διεθνείς οργανισμούς, υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ Eυρωπαίων εκπαιδευτικών και ενισχύουν το Eυρωπαϊκό προφίλ των συμμετεχόντων.

Οι νέες γνώσεις και καλές πρακτικές που αποκτήθηκαν σχεδιάζουμε να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία με τελικούς αποδέκτες τους μαθητές μας.


  
 

 
 

Εκτύπωση

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 263 32

2610 520676
2610 520732
maildim-demen.ach.sch.gr