Εκπαιδευτικό Προσωπικό 2016-2017

Κατάλογος του εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί στο Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων για το σχολικό έτος 2016-2017.

Στεφανόπουλος Σωτήρης ΠΕ70 Διευθυντής
Καρασκούτης Απόστολος ΠΕ70 ΣΤ3
Τζουμερκιώτη Μαρία ΠΕ70 ΣΤ2
Σιδέρη Ευαγγελία ΠΕ70 ΣΤ1
Μπάγια Ευδοξία ΠΕ70 Ε2
Παπαδόπουλος Νικόλαος ΠΕ70 Ε1
Ξυνός Αλέξανδρος ΠΕ70 Δ2
Άγγου Μαρία ΠΕ70 Δ1
Λάγιος Βασίλης ΠΕ70 Γ3
Ραντοπούλου Βασιλική ΠΕ70 Γ2
Γεωργοπούλου Γεωργία ΠΕ70 Γ1
Μανουρά Γεωργία ΠΕ70 Β3
Αλβανού Ειρήνη ΠΕ70 Β2
Αναγνωστοπούλου Βασιλική ΠΕ70 Β1
Κωστούλια Αλίκη ΠΕ70 Α3
Τσούνη Χριστίνα ΠΕ70 Α2
Βάνη Έλενα ΠΕ70 Α1
Μπέλλα Σπυριδούλα ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας
Μαυράκη Αλεξάνδρα ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας - Υποδιευθύντρια
Ανδριακοπούλου Αδαμαντία ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας
Ρούσσου Παναγιώτα ΠΕ08 Καλλιτεχνικών
Τσιμπουξής Αντώνης ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
Μέντζιος Βασίλης ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
Αναγνωστόπουλος Ιωάννης ΠΕ16 Μουσικής
Φούκας Φώτης ΠΕ19 Πληροφορικής
Νιφόρα Ελένη ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών

Εκτύπωση

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 263 32

2610 520676
2610 520732
maildim-demen.ach.sch.gr