Εκπαιδευτικό Προσωπικό 2017-2018

Κατάλογος του εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί στο Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων για το σχολικό έτος 2017-2018.

Χαϊδογιάννου Χρυσούλα ΠΕ70 Διευθύντρια
Γεωργοπούλου Χριστίνα ΠΕ70  ΣΤ2
Παπαδόπουλος Νικόλαος   ΠΕ70  ΣΤ1
Ξυνός Αλέξανδρος ΠΕ70  Ε2
Καρασκούτης Απόστολος   ΠΕ70  Ε1
Μίχου Μαρία     ΠΕ70  Δ3
Αλβανού Ειρήνη   ΠΕ70  Δ2
Γεωργοπούλου Γεωργία ΠΕ70  Δ1
Σάνη Άννα ΠΕ70  Γ3
Μανουρά Γεωργία     ΠΕ70  Γ2
Άγγου Μαρία   ΠΕ70  Γ1
Κωστούλια Αλίκη   ΠΕ70  Β3
Τσούνη Χριστίνα   ΠΕ70  Β2
Βάνη Έλενα   ΠΕ70  Β1
Καχρίλα Θεοδώρα ΠΕ70  Α2
Αναγνωστοπούλου Βασιλική   ΠΕ70  Α1
Χρυσανθοπούλου Ουρανία ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας
Μαυράκη Αλεξάνδρα ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας - Υποδιευθύντρια
Ανδριακοπούλου Αδαμαντία ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας
Μαυροειδή Όλγα ΠΕ07 Γερμανικής Φιλολογίας
Ρούσσου Παναγιώτα ΠΕ08 Καλλιτεχνικών
Τσιμπουξής Αντώνης ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
Μέντζιος Βασίλης ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
Αριστάρχου Αντώνης ΠΕ16 Μουσικής
Φούκας Φώτης ΠΕ19 Πληροφορικής
Αγγελοπούλου Κωνσταντίνα ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών

Εκτύπωση

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 263 32

2610 520676
2610 520732
maildim-demen.ach.sch.gr