Εκπαιδευτικό Προσωπικό 2018-2019

Κατάλογος του εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί στο Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων για το σχολικό έτος 2018-2019.

Χαϊδογιάννου Χρυσούλα ΠΕ70 Διευθύντρια
Τσούνη Χριστίνα ΠΕ70  ΣΤ2
Καρασκούτης Απόστολος ΠΕ70  ΣΤ1
Αποστολοπούλου Μαρία ΠΕ70  Ε3
Τσούλου Μάσιγγα ΠΕ70  Ε2
Παπαδόπουλος Νικόλαος    ΠΕ70  Ε1
Γεωργοπούλου Χριστίνα ΠΕ70  Δ3
Μανουρά Γεωργία ΠΕ70  Δ2
Ξυνός Αλέξανδρος ΠΕ70  Δ1
Άγγου Μαρία    ΠΕ70  Γ3
Γεωργοπούλου Γεωργία ΠΕ70  Γ2
Αλβανού Ειρήνη ΠΕ70  Γ1 - Β' Υποδιευθύντρια
Καχρίλα Θεοδώρα ΠΕ70  Β2
Αναγνωστοπούλου Βασιλική ΠΕ70  Β1
Μίχου Μαρία ΠΕ70  Α2
Κωστούλια Αλίκη ΠΕ70  Α1
Μπέλλα Σπυριδούλα ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας
Χρυσανθοπούλου Ουρανία ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας
Μαυράκη Αλεξάνδρα ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας - A' Υποδιευθύντρια
Ανδριακοπούλου Αδαμαντία ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας
Ντόβα Μαρία ΠΕ07 Γερμανικής Φιλολογίας
Ρούσσου Παναγιώτα ΠΕ08 Καλλιτεχνικών
Μιχαηλίδης Αναστάσιος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
Μέντζιος Βασίλης ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
Αριστάρχου Αντώνιος ΠΕ79.01 Μουσικής
Φούκας Φώτης ΠΕ86 Πληροφορικής
Χριστοφή Νικολέττα ΠΕ91 Θεατρικών Σπουδών

Εκτύπωση

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 263 32

2610 520676
2610 520732
maildim-demen.ach.sch.gr