Εκπαιδευτικό Προσωπικό 2019-2020

Κατάλογος του εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί στο Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων για το σχολικό έτος 2019-2020.

Χαϊδογιάννου Χρυσούλα ΠΕ70 Διευθύντρια
Αποστολοπούλου Μαρία ΠΕ70  ΣΤ3
Μαραγκού Κωνσταντίνα ΠΕ70  ΣΤ2
Παπαδόπουλος Νικόλαος ΠΕ70  ΣΤ1
Γεωργοπούλου Χριστίνα ΠΕ70  Ε3
Τσούνη Χριστίνα ΠΕ70  Ε2
Καρασκούτης Απόστολος ΠΕ70  Ε1
Άγγου Μαρία ΠΕ70  Δ3
Γεωργοπούλου Γεωργία ΠΕ70  Δ2
Αλβανού Ειρήνη ΠΕ70  Δ1 - Β' Υποδιευθύντρια
Μανουρά Γεωργία ΠΕ70  Γ2
Ξυνός Αλέξανδρος ΠΕ70  Γ1 
Μίχου Μαρία ΠΕ70  Β2
Κωστούλια Αλίκη ΠΕ70  Β1
Καχρίλα Θεοδώρα ΠΕ70  Α2
Αναγνωστοπούλου Βασιλική ΠΕ70  Α1
Χρυσανθοπούλου Ουρανία ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας
Καράγιωργας Ευστάθιος ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας
Μαυράκη Αλεξάνδρα ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας - A' Υποδιευθύντρια
Ανδριακοπούλου Αδαμαντία ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας
Πετρόπουλος Ευθύμιος ΠΕ07 Γερμανικής Φιλολογίας
Ρούσσου Παναγιώτα ΠΕ08 Καλλιτεχνικών
Μέντζιος Βασίλειος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
Λυκούδης Γεράσιμος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
Τσιρώνη Πολυξένη ΠΕ79.01 Μουσικής
Φούκας Φώτης ΠΕ86 Πληροφορικής
Αγγελοπούλου Κωνσταντίνα ΠΕ91 Θεατρικών Σπουδών

Εκτύπωση

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 263 32

2610 520676
2610 520732
maildim-demen.ach.sch.gr