Εκπαιδευτικό Προσωπικό 2021-2022

Κατάλογος του εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί στο Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων για το σχολικό έτος 2021-2022.

Χαϊδογιάννου Χρυσούλα ΠΕ70 Διευθύντρια
Γεωργοπούλου Γεωργία ΠΕ70  ΣΤ3
Κωστούλια Αλίκη ΠΕ70  ΣΤ2
Αποστολοπούλου Μαρία ΠΕ70  ΣΤ1
Παπαδόπουλος Νικόλαος ΠΕ70  Ε2
Καρασκούτης Απόστολος ΠΕ70  Ε1
Αλβανού Ειρήνη ΠΕ70  Δ2
Τσούνη Χριστίνα ΠΕ70  Δ1
Καχρίλα Θεοδώρα ΠΕ70  Γ2
Ξυνός Αλέξανδρος ΠΕ70  Γ1 
Γουλιμή Ανδριάνα ΠΕ70  Β3
Μίχου Μαρία ΠΕ70  Β2
Άγγου Μαρία ΠΕ70  Β1
Μανουρά Γεωργία ΠΕ70  Α2
Αναγνωστοπούλου Βασιλική ΠΕ70  Α1
Χρυσανθοπούλου Ουρανία ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας
  ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας
Μαυράκη Αλεξάνδρα ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας - Υποδιευθύντρια
Κεφαλοπούλου Γεωργία ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας
  ΠΕ07 Γερμανικής Φιλολογίας
Δογγούρη Μυρσίνη ΠΕ08 Καλλιτεχνικών
Τσιμπουξής Αντώνης ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
Βομπίρη Αλεξάνδρα ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
Σαββοπούλου Βασιλική ΠΕ79.01 Μουσικής
Φούκας Φώτης ΠΕ86 Πληροφορικής
Αγγελοπούλου Κωνσταντίνα ΠΕ91 Θεατρικών Σπουδών

Εκτύπωση

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 263 32

2610 520676
2610 520732
maildim-demen.ach.sch.gr