Επέτειος του έπους του '40

Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ10/134752/Δ1, 22-10-21 εγκύκλιο, για το σχολικό έτος 2021-22, οι εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου θα λάβουν χώρα την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 και θα πραγματοποιηθούν εντός του κάθε τμήματος, όπως προβλέπεται στην με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55254/10-9-21 Κ.Υ.Α (Β’ 4187).

Οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στις τάξεις τους στις 8:15 και θα αποχωρήσουν στις 9:40. Οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους άλλους μαθητές.

Εκτύπωση

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 263 32

2610 520676
2610 520732
maildim-demen.ach.sch.gr