• Αρχική
  • Σχολικές Δράσεις
  • Δραστηριότητες
  • Δράσεις
  • "Ταξιδεύοντας με τον Τζέιμ"

"Ταξιδεύοντας με τον Τζέιμ"

Τη θεατρική παράσταση "Ταξιδεύοντας με τον Τζέιμ" παρακολούθησαν στον χώρο του σχολείου μας οι μαθητές μας, έπειτα από πρόταση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014.

Το παραμύθι με τον Τζεϊμ (τζιτζι?κι) μας ταξιδεύει σε μαγικε?ς στιγμε?ς μαζι? με τους τρεις φι?λους του, τον Προκο?πη (μυρμη?γκι), τον Ξεφτε?ρη (μυρμη?γκι) και την Μαριγώ (αλεπου?).

Με?σα απο? τα τραγου?δια και την ανεμελει?α του Τζεϊμ καταλαβαι?νουμε ο?τι θε?λει να γι?νει τραγουδιστη?ς, χωρι?ς ο?μως κο?πο.

Σε αντι?θεση με τον Τζεϊμ, ο Ξεφτε?ρης και ο Προκο?πης δουλευ?ουν σκληρα? απο? την ανατολη? με?χρι την δυ?ση του ηλι?ου και μας διδα?σκουν την λαι?κη? παροιμι?α «Των φρονι?μων τα παιδια? πριν πεινα?σουν μαγειρευ?ουν».

Απο? την α?λλη το τρι?το με?ρος της παρε?ας η Μαριγώ με την πανου?ργα πονηρια? της παριστα?νει την φι?λη στον Τζεϊμ αλλα? τελικα? τον αφη?νει μο?νο του.

Το ηθικο? δι?δαγμα της παρα?στασης «Ταξιδευ?οντας με τον Τζεϊμ» ει?ναι ο?τι πα?ντα πρε?πει να φροντι?ζεις για το με?λλον σου ειδικα? εα?ν γνωρι?ζεις απο? πριν τις ανα?γκες που μπορου?ν να προκυ?ψουν. Και τε?λος ο?τι η ομαδικο?τητα και η συνεργασι?α πα?ντα μας βοηθα?ει στην ζωη? μας. 

Οι μικροί μαθητές μας απόλαυσαν το θέατρο και συμμετείχαν ενεργά καθόλη τη διάρκειά του δίνοντας έτσι έναν διαδραστικό χαρακτήρα στην όλη παράσταση.

 

                           

                       

Εκτύπωση

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 263 32

2610 520676
2610 520732
maildim-demen.ach.sch.gr