Επίσκεψη στην Αρχαία Ήλιδα

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αρχαία Ήλιδα πραγματοποίησαν οι μικροί μαθητές των τριών τμημάτων της Γ΄ τάξης την Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014, στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης.

Η επίσκεψη περιελάμβανε ξενάγηση στο Μουσείο, στο Αρχαίο Θέατρο και τέλος στο Φράγμα του Πηνειού ποταμού.

Στο Μουσείο ξεναγήθηκαν στις 4 αίθουσες του και θαύμασαν τα διάφορα ευρήματα που τις κοσμούν. Στην πρώτη αίθουσα παρουσιάζονται οι ενότητες που αφορούν το χώρο και την προϊστορία, τα κτήρια, τις επιγραφές και τα επαγγέλματα. Στη δεύτερη αίθουσα εκτίθενται αντικείμενα σχετικά με την τέχνη και την τοπική βιοτεχνική παραγωγή. Η τρίτη αίθουσα περιλαμβάνει ενότητες σχετικές με τον ιδιωτικό βίο, τις λατρείες, τον αθλητισμό και τη διοίκηση. Στην τέταρτη αίθουσα των περιοδικών εκθέσεων, φιλοξενούνται αντικείμενα εισαγωγής από περιοχές με τις οποίες η Ήλιδα είχε αναπτύξει επαφές και εμπορικές σχέσεις, όπως η Αθήνα και η Κόρινθος και εκτίθενται ευρήματα από την περιφέρεια της πόλης.

Στη συνέχεια περπατώντας στον αρχαιολογικό χώρο βρέθηκαν στο Αρχαίο Θέατρο που ήταν φτιαγμένο σε μια αναβαθμίδα του Πηνειού ποταμού στο βόρειο τμήμα της αγοράς της αρχαίας πόλης.

Τέλος επισκέφθηκαν το Φράγμα και τη Λίμνη του Πηνειού ποταμού. Εντύπωση έκανε στα παιδιά το ότι εγκαταλείφθηκαν χωριά προκειμένου να γίνει το φράγμα, τα οποία βρίσκονται στον πυθμένα της λίμνης. Σε περιόδους που το νερό υποχωρεί φαίνεται το χαρακτηριστικό εκκλησάκι που διατηρείατι μέχρι σήμερα.

Εκτύπωση

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 263 32

2610 520676
2610 520732
maildim-demen.ach.sch.gr