Η μουσική στο ολοήμερο

Στο ολοήμερο τμήμα του σχολείου μας πραγματοποιείται η εκμάθηση μουσικού οργάνου από την εκπαιδευτικό της Μουσικής.

Τα παιδιά έχουν χωριστεί σε δυο ομάδες ανάλογα με την ηλικία, και διδάσκονται πιάνο και αρμόνιο. 

Αξίζει δε να σημειωθεί πως η πρόοδός τους είναι πολύ ικανοποιητική. Μπράβο. παιδιά!

Εκτύπωση

Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων

Ζαλόγγου 21, Δεμένικα
Πάτρα 263 32

2610 520676
2610 520732
maildim-demen.ach.sch.gr